Academic Service HUSO KKU 2017
Home / แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (สำรองที่นั่งอบรม ใบรับรองผลการสอบ)

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (สำรองที่นั่งอบรม ใบรับรองผลการสอบ)


แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป 

สำหรับท่านที่ต้องการเขียนคำร้องต่างๆ โปรดกรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อ เบอร์ติดต่อกลับ

1. คำร้องขอสำรองที่นั่งอบรมภาษาอังกฤษ  [Click]

2. คำร้องขอใบรับรองผลการสอบ KKU-AELT เพื่อนำไปสมัครงานมข.  [Click]

3. คำร้องทั่วไป  [Click]  

3.1 ขอทราบผลสอบก่อนกำหนด (ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบจนถึงวันสอบในรอบนั้นๆ)

3.2 ขอทราบผลอบรมภาษาอังกฤษก่อนกำหนด (ยื่นคำร้องได้หลังสิ้นสุดการอบรม)

หากกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วให้ส่งกลับเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น (สามารถใช้แอพลิเคชั่นในมือถือสแกนได้เพื่อความสะดวก) ดำเนินการส่งแบบฟอร์มได้ที่ช่องทางดังนี้

1. Facebook Fanpage: KKU AELT หรือ

2. E-Mail: kku.aelt@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติม โทร 043-202239