Academic Service HUSO KKU 2017
Home / แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินคืนคอร์สอบรมภาษาอังกฤษ และ โอนย้ายค่าอบรมภาษาอังกฤษ

แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินคืนคอร์สอบรมภาษาอังกฤษ และ โอนย้ายค่าอบรมภาษาอังกฤษ


แบบฟอร์มคำร้อง (ขอรับเงินคืนค่าอบรมภาษาอังกฤษ และ ขอโอนย้ายค่าลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ)

1.คำร้องขอรับเงินคืนค่าลงสมัครคอร์สอบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Click! 

   สิ่งทีต้องส่งมา

     1. คำร้องขอรับเงินคืน

     2. ใบเสร็จ/สลิปการชำระเงินค่าอบรม

     3. หน้าบัญชีผู้รับโอน

2. คำร้องขอโอนย้ายค่าลงทะเบียนอบรม Click!

หากกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วให้ส่งกลับเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น (สามารถใช้แอพพลิเคชั่นในมือถือสแกนได้)

สามารถดำเนินการส่งแบบฟอร์มได้ที่ช่องทางดังนี้

1. Facebook Fanpage: KKU AELT หรือ

2. E-Mail: kku.aelt@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติม โทร 043-202239