Academic Service HUSO KKU 2017
Home / แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินคืนคอร์สอบรมภาษาอังกฤษ

แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินคืนคอร์สอบรมภาษาอังกฤษ


แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินคืนค่าลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ

คำร้องขอรับเงินคืนค่าลงสมัครคอร์สอบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Click! 

หากกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วให้ส่งกลับเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น (สามารถใช้แอพพลิเคชั่นในมือถือสแกนได้)

สิ่งทีต้องส่งมา

1. คำร้องขอรับเงินคืน

2. ใบเสร็จ/สลิปการชำระเงินค่าอบรม

3. หน้าบัญชีผู้รับโอน

สามารถดำเนินการส่งแบบฟอร์มได้ที่ช่องทางดังนี้

1. Facebook Fanpage: KKU AELT หรือ

2. E-Mail: kku.aelt@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติม โทร 043-202239